cs   en   

+420 777 299 906 info@s2studio.cz

S2 STUDIO logo
Share your desires,
we will find the way and guide you through...

Marketing patří mezí moderní disciplíny prodeje, které úzce souvisí s reklamou, výrobou a obchodováním. Propojuje množství metod i dalších oborů jako jsou sociologie, psychologie, ekonomie i samotná výroba produktů. V rámci marketingu můžeme pozorovat různé tendence, techniky a procesy.

Fáze marketingu uvnitř společnosti

Většinového heslo moderního marketingu hlásá, že jeho účelem je uspokojování potřeb zákazníka. Úzce souvisí s předvídáním konkrétních přání a cílů, časovým a finančním rozrvrhem společnosti i schopnostmi konkrétních pracovníků. Účinným nástrojem marketingu mohou být například i dobře udělané webové stránky. Uvnitř firmy můžeme z hlediska marketingu hovořit o několika fázích:

První fáze – různé nástroje

V první fázi (přípravné) se využívají nástrojů:

Marketinový mix ve druhé fázi

Ve druhé (realizační fázi) je využíván nejdůležitější nástroj marketingu – tzv. Marketingový mix.

Marketingový mix, který označujeme jako "4P", popisuje pozici produktu na trhu podle na základě čtyř různých kritérií:

Ve třetí fázi především analyzujeme

Ve třetí fázi (kontrolní) využívá marketing několik nástrojů. Jedná se zejména o analýzy ekonomických ukazatelů (efektivnost vynaložených prostředků, rentabilita, návratnost atd.), obchodních ukazatelů (obrat, ziskovost atd.) Součástí nástrojů, které jsou využívány v této fázi procesu je samozřejmě interní informační systém, který představuje základní studnici informací o obratech, zakázkách a zisku.

Zdroj: Marketing. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-05-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marketing