cs   en   

+420 777 299 906 info@s2studio.cz

S2 STUDIO logo
Share your desires,
we will find the way and guide you through...

Reklama je placená, či neplacená propagace výrobku, společnosti, jednotlivce. Má svou jasně vymezenou definici v zákoně a je nedílnou součástí moderního obchodování. Většinou slouží k upoutání různého publika lidí za účelem zakoupení produktu či služby a následném vydělání peněz. Reklamy můžeme rozdělit do několika kategorií například podle toho, v jakých médiích je můžeme vidět. Nabízí se tak reklamy v tiskovinách (jako jsou noviny, časopisy a knihy), televize, rozhlas a samozřejmě internet. A právě internetová reklama nás bude zajímat nejvíc.

Jaké výhody přináší internetová reklama?

Reklama na internetu vlastně kombinuje veškeré druhy mediálních reklam. Může na zákazníka působit textem, barvami, fotkami, videem nebo třeba různými ilustracemi. Právě různé variace celkové podoby přinášejí internetové reklamě velkou výhodu.

Dalším velkým plusem je aktuálnost informací, které sice rychleji expirují, ale celkem snadnou cestou je možné je znovu obnovovat. Dochází také k tomu, že můžeme efektivně získávat odezvu od zákazníka a zlepšit tak námi nabízené služby.

Cílení na publikum

Internetová reklama nabízí také možnost cílit reklamu pouze na určitou skupinu lidí, ať už z hlediska věkové kategorie, zájmových aktivit, životního standardu nebo očekávaných preferencí. Toto téma je důležitým bodem při SEO optimalizaci, které jsme se věnovali v jednom z předchozích článků. Cílení internetové reklamy na určité publikum většinou dosáhneme správnou volbou klíčových slov a celkovou podobou reklamy.

Internetová reklama skrývá i pár nevýhod

Výhod internetové reklamy je opravdu nespočet a správně udělané webové stránky mohou díky reklamě efektivně vydělávat a zajistit tak zajímavý pasivní příjem. Na druhou stranu je třeba si říct i o několika nevýhodách, které internetová reklama ukrývá. Internet je široce otevřené médium, což je skvělé, ale na druhou stranu je to i kámen úrazu. Důvěryhodnost informací, které může přidávat téměř každý, je opravdu nízká. Co se týče záběru internetové reklamy, je třeba počítat s automatickým vydělením některých skupin. Například senioři nebo menší děti pravděpodobně internetovou reklamou ovlivněni nebudou.

Autor: S2 STUDIO s.r.o., České Budějovice, 2015